Σεμινάρια πρακτόρων και προσωπικού με θέμα «Κώδικας Δεοντολογίας για το Υπεύθυνο Παιχνίδι»