04/12/2013
Παραίτηση Γενικών Διευθυντών

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι οι κ.κ.:

-Νικόλαος Παυλιάς του Δημητρίου, Γενικός Διευθυντής Παιχνιδιών, ΟΠΑΠ Α.Ε. και
-Άγγελος Παπουτσής του Ιωάννη, Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε.

αποχωρούν από την Εταιρεία την 05.12.2013.

Η Εταιρεία ευχαριστεί τον κ. Παυλιά και τον κ. Παπουτσή, για την πολύχρονη προσφορά τους, από διάφορες θέσεις ευθύνης.

Αθήνα, 04.12.2013
ΟΠΑΠΑ.Ε.