14/01/2014
Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν.3556/2007

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης την οποία έλαβε στις 13.01.2014 από την Silchester International Investors LLP, ότι η εν λόγω Εταιρεία προέβη στην πώληση μετοχών της ΟΠΑΠ A.E., με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός μετοχών που κατέχει άμεσα να κατέλθει σε 15.838.608 μετοχές ήτοι ποσοστό 4,97% του μετοχικού κεφαλαίου.

Τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφων κατέχονται έμμεσα από την Silchester International Investors LLP, για λογαριασμό των κάτωθι εταιρειών:

- Silchester International Investors International Value Equity Trust
- Silchester International Investors International Value Equity Taxable Trust
- Silchester International Investors International Value Equity Group Trust
- Silchester International Investors Tobacco Free International Value Equity Trust
- The Calleva Trust

Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό της Silchester International Investors LLP κατήλθε του ορίου 5% είναι η 10.01.2014, ο αριθμός δε των μετοχών πριν την κρίσιμη συναλλαγή ήταν 15.995.648 δηλαδή ποσοστό 5,01% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Αθήνα, 14.01.2014
ΟΠΑΠ Α.Ε.