31/03/2014
ΠΡΟΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Η διαλογή του 13ου Διαγωνισμού ΠΡΟΠΟ 14&7 της ΤΕΤΑΡΤΗΣ 02-03/04/14 θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04/04/14 και ώρα 09.00 περίπου.