04/03/2014
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ GTECH ΩΣ ΠΑΡΟΧΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει την επιλογή της εταιρείας GTECH S .p.A. ως πάροχο για την επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και στον χώρο του διαδικτυακού στοιχήματος (online betting).

Η επιλογή της GTECH προκύπτει μετά από κλειστή διαδικασία spec, στην οποία συμμετείχαν συνολικά πέντε (5) διεθνείς Εταιρείες. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. προχώρησε στη διεξαγωγή της συγκεκριμένης διαδικασίας με στόχο την επιλογή στρατηγικού συνεργάτη στο διαδικτυακό στοίχημα (online betting) και η συνεργασία ανάμεσα στις δύο Εταιρείες θα επικεντρωθεί αρχικά στο αθλητικό διαδικτυακό στοίχημα (online sports betting).

Η GTECH αποτελεί κορυφαία διεθνώς Εταιρεία στην ανάπτυξη πλατφόρμας διαδικτυακού στοιχήματος και επελέγη καθώς πληροί επιτυχώς τα κριτήρια που είχαν τεθεί από τη Διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΑΘΗΝΑ 04.03.2014
ΟΠΑΠ Α.Ε.