27/03/2014
Οικονομικό Ημερολόγιο 2014

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2. & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2014, ως ακολούθως:

Δευτέρα 31.03.2014: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2013

Τρίτη 01.04.2014: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

Πέμπτη 22.05.2014: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Τρίτη 27.05.2014: Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2013, δηλαδή πριν την 20.06.2014 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται.

Τρίτη 27.05.2014: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου 2014

Πέμπτη 29.05.2014: Ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος - Record Date

Τετάρτη 04.06.2014: Έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2013

Τετάρτη 27.08.2014: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου 2014

Τρίτη 25.11.2014: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2014.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα Οικονομικά Αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr)και στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ Α.Ε. (www.opap.gr).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.


ΑΘΗΝΑ, 27.03.2014
ΟΠΑΠΑ.Ε.