03/04/2014
Αποχώρηση Προϊσταμένου Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο Προϊστάμενος Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων κος Μάρκος Ζάχος του Αλεξάνδρου, αποχώρησε από την Εταιρεία στις 31.03.2014. Η Εταιρεία ευχαριστεί τον κο Ζάχο για τις υπηρεσίες του και την πολύχρονη προσφορά του στην ΟΠΑΠ Α.Ε. από διάφορες θέσεις ευθύνης.

Αθήνα, 03.04.2014
ΟΠΑΠ Α.Ε.