03/06/2014
Νέο Συμβόλαιο Τεχνολογικού Παρόχου

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίες του Ν.3556/2007

Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ότι, μετά από διαπραγματεύσεις με την Intralot, υπεγράφη νέο συμβόλαιο τεχνολογικού παρόχου, με αναδρομική ισχύ από 01.04.2014 και λήξη στις 31.07.2018. Το νέο συμβόλαιο εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων της ΟΠΑΠ, ενώ επιτυγχάνει καλύτερους οικονομικούς όρους και διευρυμένες υπηρεσίες σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014
ΟΠΑΠ Α.Ε.