24/04/2015
Ιπποδρομιακό Στοίχημα – Υπογραφή σύμβασης παραχώρησης

H ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι υπεγράφη στις 24 Απριλίου 2015, μεταξύ της Ιπποδρομίες Α.Ε. (100% θυγατρική εταιρεία) και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), η σύμβαση παραχώρησης 20-ετούς δικαιώματος αποκλειστικής διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος. Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε ευρώ 40.501.000. Η σύμβαση τελεί υπό την οριστική έγκριση των αρμοδίων αρχών, ενώ η έναρξη λειτουργιών αναμένεται εντός του 3ου τριμήνου 2015.  

Αθήνα, 24.04.2015
ΟΠΑΠ Α.Ε.