28/04/2015
Τοποθέτηση Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το Ν.3340/2005 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την τοποθέτηση της κας. Κωνσταντίνας Κούβελου, ως Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με ημερομηνία έναρξης άσκησης των καθηκόντων της την 27.04.2015.  

Αθήνα, 28.04.2015
ΟΠΑΠ Α.Ε.