14/05/2015
Μετακίνηση Διευθυντικού Στελέχους

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Απόστολος Κουκουβίνος, από τις 04.05.2015 ανέλαβε νέο ρόλο στην ΟΠΑΠ Α.Ε. ως Ανώτερος Σύμβουλος Διοίκησης, μετακινούμενος από την προηγούμενη θέση του ως Επικεφαλής Μονάδας Λειτουργίας Παιχνιδιών – Διαδικτύου.

ΑΘΗΝΑ, 14.05.2015
ΟΠΑΠΑ.Ε.