27/08/2015
Συμπλήρωση Οικονομικού Ημερολογίου 2015

Η  ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2. & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών,  ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τη συμπλήρωση του Οικονομικού Ημερολογίου της Εταιρείας για το έτος 2015, με τα ακόλουθα:

Παρασκευή 11.09.2015: Ημερομηνία αποκοπής προμερίσματος χρήσης 2015, δηλαδή πριν την 18.09.2015 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX LargeCapστον οποίο συμπεριλαμβάνεται.

Δευτέρα 14.09.2015: Ημερομηνία καθορισμού δικαιούχων προμερίσματος - Record Date.

Παρασκευή 18.09.2015: Έναρξη πληρωμής προμερίσματος χρήσης 2015.

Η καταβολή του προμερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν με ξεχωριστή ανακοίνωση της Εταιρείας.

ΑΘΗΝΑ, 27.08.2015
ΟΠΑΠ Α.Ε.