03/12/2015
Ανακοίνωση Παραγραφής Μερίσματος Χρήσης 2009

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει τους μετόχους της, ότι στις 31/12/2015 συμπληρώνεται η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2009. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, τα μερίσματα που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους μετόχους παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Οι κ.κ. μέτοχοι που δικαιούνται το μέρισμα χρήσης 2009 και δεν το έχουν εισπράξει , μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Σχέσεων με Μετόχους της Εταιρίας, στη Διεύθυνση Λ. Κηφισού 62 (2ος όροφος) και στο τηλέφωνο 210 5798930 e-mail: ir@opap.gr, για την είσπραξή του.

Αθήνα, 03.12.2015
ΟΠΑΠΑ.Ε.