03/03/2016
Οικονομικό Ημερολόγιο 2016

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2. & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2016, ως ακολούθως:

Τετάρτη 30.03.2016:   Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2015

Τετάρτη 06.04.2016:   Ετήσια ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

Δευτέρα 25.04.2016:   Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Τρίτη 03.05.2016:   Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2015, δηλαδή πριν  την 20.05.2016 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX LargeCap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται

Τετάρτη 04.05.2016:   Ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος - Record Date

Τρίτη 10.05.2016:   Έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2015

Τετάρτη 25.05.2016:   Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου 2016

Τρίτη 30.08.2016:   Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου 2016

Τρίτη 22.11.2016:   Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2016

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα Οικονομικά Αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ Α.Ε. (www.opap.gr).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

ΑΘΗΝΑ, 03.03.2016
ΟΠΑΠΑ.Ε.