15/03/2016
Τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το Ν.3340/2005 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την τοποθέτηση του Δρ. Ρενέ Λάνγκεν, ως Γενικού Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, με ημερομηνία έναρξης άσκησης των καθηκόντων του την 15.03.2016.

Αθήνα, 15.03.2016
ΟΠΑΠ Α.Ε.