06/04/2016
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών για τα Αποτελέσματα της Χρήσης 2015

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη 6 Απριλίου 2016, την ετήσια ενημέρωση των Αναλυτών για τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 2015, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η παρουσίαση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr)

Αθήνα, 06.04.2016
ΟΠΑΠΑ.Ε.