06/04/2016
Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2016

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σε συνέχεια της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών για την προσθήκη της Τρίτης 3 Μαΐου 2016 (Μεταφορά Αργίας Εργατικής Πρωτομαγιάς) στις επίσημες αργίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τροποποιεί τις ημερομηνίες σχετιζόμενες με το μέρισμα χρήσης 2015 οι οποίες διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Τετάρτη 04.05.2016: Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2015, δηλαδή πριν την 20.05.2016 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX LargeCapστον οποίο συμπεριλαμβάνεται

Πέμπτη 05.05.2016: Ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος - Record Date

Τετάρτη 11.05.2016: Έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2015

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

ΑΘΗΝΑ, 06.04.2016
ΟΠΑΠΑ.Ε.