30/05/2016
Συμπλήρωση Οικονομικού Ημερολογίου 2016

Η  ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2. & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών,  ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τη συμπλήρωση του Οικονομικού Ημερολογίου της Εταιρείας για το έτος 2016, με τα ακόλουθα:

Τρίτη 21.06.2016:   Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Πέμπτη 23.06.2016:   Ημερομηνία αποκοπής διανομής κερδών παρελθουσών χρήσεων, δηλαδή πριν την 15.07.2016 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX LargeCapστον οποίο συμπεριλαμβάνεται

Παρασκευή 24.06.2016:   Ημερομηνία καθορισμού δικαιούχων διανομής κερδών παρελθουσών χρήσεων - Record Date

Τετάρτη 29.06.2016:   Έναρξη πληρωμής κερδών παρελθουσών χρήσεων

Η καταβολή των κερδών παρελθουσών χρήσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν με ξεχωριστή ανακοίνωση της Εταιρείας.

ΑΘΗΝΑ, 30.05.2016
ΟΠΑΠ Α.Ε.