27/06/2019
ΤΖΟΚΕΡ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1ΗΣ ΚΑΤ. ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2ΗΣ ΚΑΤ. ΑΡΙΘΜ. ΣΤΗΛΩΝ ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
111231 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 32, ΑΘΗΝΑ - 1 19 ΠΛΗΡΕΣ ΟΧΙ