21/03/2021
ΤΖΟΚΕΡ

Ένα (1) τυχερό δελτίο βρέθηκε στηνκατηγορία (5+1) κατά τη σημερινή διαλογή της 2261ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ που κερδίζει το ποσό των €2.091.155,68 και το οποίο φέρει και δύο (2) επιτυχίες στη 2η κατηγορία (5) όπου η κάθε επιτυχία κερδίζει από € 8.485,50.

Επίσης, ένα (1) τυχερό δελτίο βρέθηκε στηνκατηγορία (5) το οποίο κερδίζει το ποσό των €8.485,50 .

Το ποσό που θα μοιρασθούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της ΤΡΙΤΗΣ 23/03/2021 είναι €600.000 τουλάχιστον.

ΤΥΧΕΡA ΔΕΛΤΙA:

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1ΗΣ ΚΑΤ. ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2ΗΣ ΚΑΤ. ΑΡΙΘΜ. ΣΤΗΛΩΝ ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
  Συμμετοχή από Διαδίκτυο 1 2  60 ΠΛΗΡΕΣ ΟΧΙ
  Συμμετοχή από Διαδίκτυο   1 120 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜENO ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΧΙ