20/03/2009
ΠΡΟΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΠΟ 13
14-16/03/2009

Ολοκληρωμένη η νικήτρια στήλη, καθώς και η διαλογή των δελτίων θα ανακοινωθούν τη ΔΕΥΤΕΡΑ 16/03/2009 και ώρα περίπου 09.00 μετά τη διεξαγωγή και των υπολοίπων αγώνων.