17/08/2010
ΠΡΟΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

στην 1η κατηγορία (14άρια) κατά τη σημερινή διαλογή του 32ου Διαγωνισμού ΠΡΟΠΟ 14&7 του ΣΑΒΒΑΤΟΥ 14-15/08/2010 και το ποσό των € 77.140,66 μεταφέρεται στην ίδια κατηγορία στον επόμενο αντίστοιχο διαγωνισμό του ΣΑΒΒΑΤΟΥ 21-22/08/2010.

ΤΖΑΚ-ΠΟΤ σημειώθηκε και στην 2η κατηγορία (13άρια) κατά τη σημερινή διαλογή του 32ου Διαγωνισμού ΠΡΟΠΟ 14&7 του ΣΑΒΒΑΤΟΥ 14-15/08/2010 και το ποσό των € 9.617,43 μεταφέρεται στην ίδια κατηγορία στον επόμενο αντίστοιχο διαγωνισμό του ΣΑΒΒΑΤΟΥ 21-22/08/2010.

Επίσης, ΤΖΑΚ-ΠΟΤ σημειώθηκε και στην 3η κατηγορία (12άρια) κατά τη σημερινή διαλογή του 32ου Διαγωνισμού ΠΡΟΠΟ 14&7 του ΣΑΒΒΑΤΟΥ 14-15/08/2010 και το ποσό των € 8.243,51 μεταφέρεται στην ίδια κατηγορία στον επόμενο αντίστοιχο διαγωνισμό του ΣΑΒΒΑΤΟΥ 21-22/08/2010.