10/09/2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007

Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 8.09.2010 ότι:

  1. Στις 3.09.2010 προέβη στην αγορά 4.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 48.636,00€.
  2. Στις 3.09.2010 προέβη στην πώληση 4.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 48.420,28€.
  3. Στις 3.09.2010 προέβη στην αγορά 16 ΣΜΕ ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 19.310,00€.
  4. Στις 3.09.2010 προέβη στην πώληση 7.576 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 91.628,69€.
  5. Στις 3.09.2010 προέβη στην αγορά 31.247 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 377.843,54€.
  6. Στις 6.09.2010 προέβη στην αγορά 2.968 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 36.496,26€.
  7. Στις 6.09.2010 προέβη στην πώληση 730 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 8.964,40€.
  8. Στις 6.09.2010 προέβη στην αγορά 7 ΣΜΕ ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 8.610,00€.
  9. Στις 6.09.2010 προέβη στην πώληση 5.188 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 63.646,34€.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).


Περιστέρι 9.09.2010
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.