13/01/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007

Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε την 11.01.2011 ότι:

 1. Στις 05.01.2011 προέβη στην αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 12.650,00€
 2. Στις 05.01.2011 προέβη στην πώληση 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 12.680,00€
 3. Στις 05.01.2011 προέβη στην πώληση 10.903 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 135.482,71€
 4. Στις 05.01.2011 προέβη στην αγορά 109 Συμβολαίων Προϊόντων Δανεισμού Τίτλων ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 140.065,00€
 5. Στις 07.01.2011 προέβη στην αγορά 13.232 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 160.338,62€
 6. Στις 07.01.2011 προέβη στην πώληση 19.085 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 235.208,31€
 7. Στις 07.01.2011 προέβη στην πώληση 13.232 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 161.116,12€
 8. Στις 07.01.2011 προέβη στην αγορά 191 Συμβολαίων Προϊόντων Δανεισμού Τίτλων ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 235.885,00€
 9. Στις 10.01.2011 προέβη στην αγορά 1.454 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 18.366,25€
 10. Στις 10.01.2011 προέβη στην αγορά 188 Συμβολαίων Προϊόντων Δανεισμού Τίτλων ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 231.240,00€
 11. Στις 10.01.2011 προέβη στην πώληση 20.188 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 253.916,23€
 12. Στις 10.01.2011 προέβη στην αγορά 1 ΣΜΕ ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 1.255,00€
 13. Στις 10.01.2011 προέβη στην αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 12.410,00€
 14. Στις 10.01.2011 προέβη στην πώληση 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 12.443,36€
 15. Στις 10.01.2011 προέβη στην πώληση 2 ΣΜΕ ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 2.492,00€

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).


ΟΠΑΠ Α.Ε.