01/02/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007

Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 28.01.2011 ότι:

 1. Στις 25.01.2011 προέβη στην αγορά 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 41.760,00€
 2. Στις 25.01.2011 προέβη στην πώληση 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 41.040,00€
 3. Στις 25.01.2011 προέβη στην αγορά 6.618 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 91.579,71€
 4. Στις 25.01.2011 προέβη στην πώληση 6.405 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 88.996,95€
 5. Στις 25.01.2011 προέβη στην αγορά 11 ΣΜΕ ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 15.402,00€
 6. Στις 26.01.2011 προέβη στην αγορά 18.325 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 261.694,05€
 7. Στις 26.01.2011 προέβη στην πώληση 18.325 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 262.090,32€
 8. Στις 26.01.2011 προέβη στην αγορά 52 ΣΜΕ ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 74.423,00 €
 9. Στις 26.01.2011 προέβη στην αγορά 10.585 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 151.699,97€
 10. Στις 26.01.2011 προέβη στην πώληση 8.028 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 115.676,08€
 11. Στις 26.01.2011 προέβη στην αγορά 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 142.893,98€.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).


ΟΠΑΠ Α.Ε.