08/03/2011
ΠΡΟΤΟ

που κερδίζει το ποσό των € 205.052,53 βρέθηκε κατά τη σημερινή διαλογή της 1164ης κλήρωσης του ΠΡΟΤΟ. Το εν λόγω δελτίο παίχτηκε στο πρακτορείο 115219 της κας ΓΕΩΡΓΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ στον ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.

Το ποσό που θα μοιρασθούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της ΠΕΜΠΤΗΣ 10/03/2011 είναι € 150.000,00 τουλάχιστον.