10/03/2011
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010

Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. θα ανακοινώσει τα ετήσια αποτελέσματα για τη χρήση 2010, την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

  • Τετάρτη 16.03.2011, ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. στην εταιρική ιστοσελίδα (www.opap.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr).
  • Πέμπτη 17.03.2011, δημοσίευση στον τύπο των αποτελεσμάτων 2010.
  • Πέμπτη 17.03.2011 και ώρα Ελλάδος 16:00, τηλεδιάσκεψη με αναλυτές και θεσμικούς επενδυτές για τα αποτελέσματα της χρήσης 2010 της εταιρείας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.