18/03/2011
ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 2010

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στα πλαίσια της ετήσιας ενημέρωσης των αναλυτών, η Διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. πραγματοποίησε στις 17 Μαρτίου 2011 τηλεδιάσκεψη, όπου έγινε ανάλυση στα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας για τη χρήση του 2010 και παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι προτεραιότητες για το 2011.
Αναλυτικότερα:
Οι πωλήσεις του Ομίλου, το 2010, ανήλθαν σε 5.140,0 εκ. ευρώ, έναντι 5. 440,9 εκ. ευρώ το 2009 (μείωση 5,5%), επηρεαζόμενες κυρίως από τη πτωτική πορεία των πωλήσεων του ΚΙΝΟ και του ΤΖΟΚΕΡ, λόγω της επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασης, αντισταθμιζόμενη από την οριακή αύξηση του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ λόγω του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου τον Ιούνιο του 2010.
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 5,8%, στα 911,3 εκ. ευρώ, από 966,8 εκ. ευρώ το 2009, με το περιθώριο κερδών EBITDA να διαμορφώνεται στο 17,7% από 17,8% το 2009, κυρίως λόγω του μειωμένου κύκλου εργασιών, καθώς και των υψηλότερων αποδόσεων στους νικητές του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ .
Κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου 2010, τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 21,3%, στα 215,3 εκ. ευρώ, από 273,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009, κυρίως λόγω των υψηλότερων αποδόσεων στους νικητές του παιγνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, καθώς και των αυξημένων κονδυλίων διάθεσης .
Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στο 2010 μειώθηκαν σε ποσοστό 3,5 % στα 667,7 εκ. ευρώ, από 691,9 εκ. ευρώ το 2009.
Τα καθαρά κέρδη στο 2010 μειώθηκαν σε ποσοστό 3,0 % στα 575,8 εκ. ευρώ από 593,8 εκ. ευρώ το 2009.
Σε ότι αφορά την μερισματική πολιτική της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την διανομή συνολικού μερίσματος 1,54 ευρώ ανά μετοχή, προ παρακράτησης φόρου 21%, σύμφωνα με το πλαίσιο του νέου υπό ψήφιση φορολογικού νομοσχεδίου, έναντι 1,75 ευρώ στη χρήση του 2009 (μείωση 12%).
Επιπλέον επισημάνθηκε ότι παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, η στρατηγική της διοίκησης θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της θέσης της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. στην εγχώρια αγορά για το 2011 αλλά και τα επόμενα χρόνια μέσω της:

  • Περαιτέρω βελτίωσης της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των υπαρχόντων παιγνίων και της ελκυστικότητας του δικτύου της ΟΠΑΠ Α.Ε..
  • Προετοιμασίας για επέκταση σε καινούργιες δραστηριότητες, όπως τα ηλεκτρονικά τεχνικά και τυχερά παιχνίδια περιορισμένου κέρδους, το στιγμιαίο λαχείο και το διαδίκτυο κι εφόσον επιτραπούν από την Ελληνική Πολιτεία.
  • Παροχής ουσιαστικής συνδρομής στην Ελληνική Πολιτεία για την αποτελεσματική και συστηματική αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού.
  • Μείωσης του λειτουργικού κόστους και αύξησης της παραγωγικότητας της εταιρείας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.