31/03/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007

Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η EurobankEFGEquitiesΑ.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 22.03.2011 ότι:

 1. Στις 18.03.2011 προέβη στην αγορά 1.740 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε.,συνολικής αξίας 27.840,00€
 2. Στις 18.03.2011 προέβη στην πώληση 299 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 455.019,00€
 3. Στις 18.03.2011 προέβη στην πώληση 1.556 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 24.773,04€
 4. Στις 18.03.2011 προέβη στην πώληση 57 Συμβολαίων Προϊόντων Δανεισμού Τίτλων της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 92.169,00€
 5. Στις 18.03.2011 προέβη στην αγορά 17.047 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 274.162,91€
 6. Στις 18.03.2011 προέβη στην αγορά 273 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 436.664,00€
 7. Στις 18.03.2011 προέβη στην αγορά 18.557 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 298.920,99€
 8. Στις 18.03.2011 προέβη στην πώληση 55.564 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 891.244,88€
 9. Στις 18.03.2011 προέβη στην πώληση 18.557 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 298.838,52€
 10. Στις 21.03.2011 προέβη στην αγορά 4 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 6.060,00€
 11. Στις 21.03.2011 προέβη στην αγορά 9.435 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 150.589,66€
 12. Στις 21.03.2011 προέβη στην πώληση 400 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 6.400,00€
 13. Στις 21.03.2011 προέβη στην αγορά 2.643 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 42.091,01€
 14. Στις 21.03.2011 προέβη στην πώληση 184 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 2.947,68€
 15. Στις 21.03.2011 προέβη στην πώληση 6.435 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 102.946,66€.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της EurobankEFGEquitiesΑ.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της EurobankEFGEquitiesΑ.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

ΟΠΑΠ Α.Ε.