04/04/2011
Εκλογή Προέδρου Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος – Εκλογή μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος - Εκ νέου συγκρότηση σε Σώμα του Δ.Σ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3340/2005 και της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2011, αποδέχθηκε την υποβληθείσα παραίτηση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. κ. Χάρη Σταματόπουλου και ανέθεσε καθήκοντα Προέδρου Δ.Σ. στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Σπανουδάκη.

Σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. ορίστηκε ο κ. Γεώργιος Γανωτής του Ιωάννη και το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε εκ νέου σε Σώμα, κατά τροποποίηση της υπ' αριθμόν 28/27.10.2010 (θέμα 1ο προ ημερησίας διάταξης) απόφασης Δ.Σ. ως ακολούθως:

 1. Ιωάννης Σπανουδάκης του Νικολάου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
 2. Δημοσθένης Αρχοντίδης του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
 3. Παναγιώτης Βρυώνης του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
 4. Γεώργιος Γανωτής του Ιωάννη, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
 5. Γεώργιος Κυριακός του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
 6. Μαρίνα Μασσαρά του Νικολάου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
 7. Γεώργιος Ράλλης του Αθανασίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
 8. Νικόλαος Σοφοκλέους του Σοφοκλέους, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
 9. Αλέξιος Σωτηρόπουλος του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
 10. Ευθυμία Χαλάτση του Χαραλάμπους, προσωρινά ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
 11. Χρυσή Χατζή του Τριαντάφυλλου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.