23/05/2011
Υπογράφηκε νέα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Συλλόγου Υπαλλήλων-ΟΠΑΠ Α.Ε.

Σε ισχύ τέθηκε η νέα τριετής Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας την οποία υπέγραψαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ Α.Ε. Γιάννης Σπανουδάκης και η Πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΠΑΠ Α.Ε. Μαρίνα Μασσαρά, μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων. Η νέα σύμβαση ισχύει ως 31.12.2013.

Με βάση τη νέα Συλλογική Σύμβαση προβλέπεται ετήσια μεσοσταθμική μείωση των αποδοχών των εργαζομένων στην ΟΠΑΠ Α.Ε. ποσοστού περίπου 14%, ενώ αυξάνονται οι ώρες εργασίας καθημερινά από 7,5 σε 8 ώρες.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.