14/06/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007

Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG EquitiesΑ.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 08.06.2011, ότι :

 1. Στις 07.06.2011 προέβη στην αγορά 200 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 2.380,00€
 2. Στις 07.06.2011 προέβη στην αγορά 40 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 47.652,00€
 3. Στις 07.06.2011 προέβη στην πώληση 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 11.950,00€
 4. Στις 07.06.2011 προέβη στην πώληση 1 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 1.190,00€
 5. Στις 07.06.2011 προέβη στην αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 11.910,00€
 6. Στις 07.06.2011 προέβη στην πώληση 7.937 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 94.852,82€

και στις 09.06.2011 την ενημέρωσε ότι :

 1. Στις 08.06.2011 προέβη στην πώληση 3 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 3.486,00€
 2. Στις 08.06.2011 προέβη στην αγορά 6.662 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 79.731,04€
 3. Στις 08.06.2011 προέβη στην αγορά 113 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 132.211,00€
 4. Στις 08.06.2011 προέβη στην πώληση 6.662 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 80.150,02€
 5. Στις 08.06.2011 προέβη στην αγορά 1.614 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 18.915,50€
 6. Στις 08.06.2011 προέβη στην πώληση 37.462 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 434.176,41€.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG EquitiesΑ.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG EquitiesΑ.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

ΟΠΑΠ Α.Ε.