18/08/2011
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011

Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2011, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

- Πέμπτη 25.08.2011, ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.ase.gr) και στην εταιρική ιστοσελίδα (www.opap.gr)

- Παρασκευή 26.08.2011, δημοσίευση στον τύπο των αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου 2011

- Παρασκευή 26.08.2011 και ώρα Ελλάδας 16:00, τηλεδιάσκεψη με αναλυτές και θεσμικούς επενδυτές για τα αποτελέσματα του Α΄ Εξαμήνου 2011 της Εταιρείας.