19/09/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007

Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 12.09.2011 ότι:

 1. Στις 08.09.2011 προέβη στην αγορά 19.332 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 166.578,27 ευρώ
 2. Στις 08.09.2011 προέβη στην αγορά 15 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 12.970,00 ευρώ
 3. Στις 08.09.2011 προέβη στην πώληση 8.036 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 69.508,30 ευρώ
 4. Στις 08.09.2011 προέβη στην πώληση 96 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 81.649,00 ευρώ
 5. Στις 08.09.2011 προέβη στην πώληση 16.215 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 140.200,39 ευρώ
 6. Στις 09.09.2011 προέβη στην αγορά 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 84.976,16 ευρώ
 7. Στις 09.09.2011 προέβη στην αγορά 5 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 4.230,00 ευρώ
 8. Στις 09.09.2011 προέβη στην πώληση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 85.398,45 ευρώ
 9. Στις 09.09.2011 προέβη στην αγορά 100 Συμβολαίων Δανεισμού Μετοχών Μέσω RA, της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 85.000,00 ευρώ
 10. Στις 09.09.2011 προέβη στην αγορά 25.456 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 216.662,99 ευρώ
 11. Στις 09.09.2011 προέβη στην πώληση 111 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 92.720,00 ευρώ
 12. Στις 09.09.2011 προέβη στην πώληση 17.536 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 147.953,82 ευρώ.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της EurobankEFGEquitiesΑ.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).