19/09/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007

Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, με βάση το Ν.3556/2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο Υπεύθυνος Έργου Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας κος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, προέβη την 13/09/2011 σε αγορά 300 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., στην τιμή των 7,66 ευρώ, συνολικής αξίας 2.298,00 ευρώ.