26/09/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά την υποβληθείσα παραίτηση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κας Χρυσής Χατζή, αποφάσισε τη συνέχιση της διαχείρισης των θεμάτων της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 και την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Καταστατικού της ΟΠΑΠ Α.Ε., με την ισχύουσα εκπροσώπηση της Εταιρείας, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμόν 1985/13.04.2011 ΦΕΚ.