17/10/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007

Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 14.10.2011 ότι:

 1. Στις 11.10.2011 προέβη στην αγορά 3.459 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 23.827,92 ευρώ
 2. Στις 11.10.2011 προέβη στην αγορά 29 ΣΜΕ κοινών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 19.957,00 ευρώ
 3. Στις 11.10.2011 προέβη στην πώληση 3.459 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 23.870,98 ευρώ
 4. Στις 11.10.2011 προέβη στην αγορά 37 Συμβολαίων Δανεισμού Μετοχών μέσω RAτης ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 26.233,00 ευρώ
 5. Στις 11.10.2011 προέβη στην πώληση 8.333 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 57.735,81 ευρώ
 6. Στις 11.10.2011 προέβη στην αγορά 7.842 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 54.164,33 ευρώ
 7. Στις 11.10.2011 προέβη στην πώληση 13.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 89.648,00 ευρώ
 8. Στις 11.10.2011 προέβη στην αγορά 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 20.824,49 ευρώ
 9. Στις 12.10.2011 προέβη στην πώληση 59 ΣΜΕ κοινών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 43.650,00 ευρώ
 10. Στις 12.10.2011 προέβη στην αγορά 3.974 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 29.447,34 ευρώ
 11. Στις 12.10.2011 προέβη στην αγορά 36 ΣΜΕ κοινών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 26.380,00 ευρώ
 12. Στις 12.10.2011 προέβη στην αγορά 10.434 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 76.654,54 ευρώ
 13. Στις 12.10.2011 προέβη στην πώληση 2.100 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 15.406,52 ευρώ
 14. Στις 12.10.2011 προέβη στην αγορά 3.653 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 27.688,75 ευρώ
 15. Στις 12.10.2011 προέβη στην πώληση 16.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 120.000,00 ευρώ
 16. Στις 12.10.2011 προέβη στην πώληση 3.974 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 29.328,12 ευρώ.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).