17/10/2011
Ανοίχτηκαν οι προσφορές για το νέο πάροχο τεχνολογίας της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Παρουσία εκπροσώπων της Intralot και της Ένωσης Εταιρειών GTECH Corporation – GTECH Global Services Corporation Limited, ανοίχτηκαν σήμερα από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για το νέο τεχνολογικό πάροχο της ΟΠΑΠ Α.Ε. οι προσφορές, οι οποίες κατατέθηκαν χτες.

Οι οικονομικές προσφορές – πρωτότυπα και αντίγραφα – επανασυσκευάσθηκαν και σφραγίστηκαν, με τις υπογραφές των μελών της Επιτροπής και των εκπροσώπων των δυο ενδιαφερομένων πλευρών και φυλάσσονται σε ασφαλές σημείο της εταιρείας. Θα αποσφραγιστούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και πάλι παρουσία των εκπροσώπων των δυο εταιρειών.

Η Επιτροπή σε πρώτη συνεδρίαση αποσφράγισε και τον φάκελο των δικαιολογητικών, προκειμένου να γίνει ο αναγκαίος έλεγχος.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.