17/10/2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΡΟΧΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε

Κατατέθηκαν σήμερα, όπως προβλεπόταν από την προκήρυξη, οι προσφορές – τεχνική και οικονομική – για το νέο τεχνολογικό πάροχο της ΟΠΑΠ Α.Ε.. Οι προσφορές κατατέθηκαν από τις εταιρείες:

· ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών και

· Ένωση Εταιρειών GTECH Corporation – GTECH Global Services Corporation Limited

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει περιθώριο οκτώ (8) εβδομάδων για να καταλήξει σε απόφαση, αφού διαδοχικά εξετάσει την τεχνική και οικονομική προσφορά.

Θυμίζουμε ότι:

· Το αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει την προμήθεια λογισμικού, εξοπλισμού, υπηρεσιών υλοποίησης, την εκπαίδευση, θέση σε παραγωγική λειτουργία, συντήρηση, τεχνική διαχείριση συστημάτων (system administration), διαχείριση εφαρμογών (application administration) και υποστήριξη επιχειρησιακής λειτουργίας, που αφορούν στη λειτουργία τόσο των παιχνιδιών και δραστηριοτήτων που ήδη διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε., όσο και αυτών στα οποία ενδέχεται να δραστηριοποιηθεί η ΟΠΑΠ Α.Ε. μελλοντικά.

· Ο διεθνής διαγωνισμός – ο οποίος προέβλεπε δυο φάσεις, τη φάση της προεπιλογής και της τελικής διαγωνιστικής διαδικασίας – προκηρύχθηκε στις 30 Ιουλίου 2010. Στις 8 Φεβρουαρίου 2011 δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή υποψηφίων, στην οποία ανταποκρίθηκαν τρεις εταιρείες και κοινοπραξίες εταιρειών, ενώ στις 4 Απριλίου 2011 ανακοινώθηκε η προεπιλογή των δυο (σ.σ. αυτών που σήμερα κατέθεσαν τις προσφορές τους). Στις 28 Ιουλίου 2011 το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. ενέκρινε το τελικό κείμενο της προκήρυξης του διαγωνισμού για το νέο πάροχο τεχνολογίας (RFP), καθώς, επίσης, και τα σχέδια συμβάσεων που θα υπογραφούν και τα οποία παραδόθηκαν στις δυο εταιρείες, προκειμένου να συντάξουν και καταθέσουν τις προσφορές τους.

Να σημειωθεί ότι στο διάστημα που μεσολάβησε η ΟΠΑΠ Α.Ε. έδωσε τη δυνατότητα στους υποψηφίους, μέσω παρουσιάσεων και επιδείξεων της αντίληψής τους για την υλοποίηση του έργου, να συνεισφέρουν στην πληρότητα της ζητούμενης λύσης, ενώ επέτρεψε τη διενέργεια του διαγωνισμού μέσω απλής διαδικασίας.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.