19/10/2011
Στηρίζει, αλλά και συμμετέχει η ΟΠΑΠ Α.Ε. στο πρόγραμμα αναδάσωσης του "Αρκτούρου"

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., έχοντας ως σκοπό την στήριξη σημαντικών περιβαλλοντικών δράσεων, ενισχύει οικονομικά αλλά και εθελοντικά το πρόγραμμα αναδάσωσης του «Αρκτούρου», της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας για την Προστασία της Άγριας Ζωής και του Φυσικού Περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας την φύτευση περίπου 7.000 δέντρων στο Πάνειο Όρος Αττικής στα όρια του Δήμου Σαρωνικού, κατά τη διάρκεια των φυτευτικών περιόδων 2011-2012.

Η δενδροφύτευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011, το πρωί, στο Όρος Πάνειο (Πανί) και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ Α.Ε. Γιάννης Σπανουδάκης κάλεσε τους εργαζόμενους στην εταιρεία σε εθελοντική συμμετοχή, σε συνεργασία με την «Αρκτούρος» που, ήδη εδώ και τρία χρόνια, υλοποιεί αναδασώσεις στην Αττική (όρη Πεντελικό και Πάνειο), με σκοπό την αποκατάσταση και προστασία πολύτιμων δασικών εκτάσεων της χώρας μας.

Το Πάνειο όρος έχει υποστεί σοβαρές καταστροφές εξαιτίας εκτεταμένων πυρκαγιών και έχει κηρυχθεί επίσημα αναδασωτέο. Η συνολική έκταση που κάηκε εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλυβίων ανέρχεται περίπου στα 12.500 στρέμματα. Το πρόγραμμα αναδάσωσης σκοπό έχει την αποκατάσταση του φυσικού οικοσυστήματος της περιοχής, τη συγκράτηση του εδάφους και την αποτροπή της επιφανειακής διάβρωσης. Το εξειδικευμένο συνεργείο και οι επιστημονικοί συνεργάτες του «Αρκτούρου», διασφαλίζουν την σωστή φύτευση και ανάπτυξη δέντρων στην περιοχή για τρία χρόνια, διάστημα που είναι απαραίτητο ώστε να μπορούν να επιβιώσουν τα δένδρα χωρίς περαιτέρω υποστήριξη.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.