31/10/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007

Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 24.10.2011 ότι:

 1. Στις 18.10.2011 προέβη στην αγορά 7.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 46.985,16 ευρώ
 2. Στις 18.10.2011 προέβη στην αγορά 25 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 17.350,00 ευρώ
 3. Στις 18.10.2011 προέβη στην πώληση 4.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 27.500,00 ευρώ
 4. Στις 18.10.2011 προέβη στην πώληση 28 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 18.797,00 ευρώ
 5. Στις 18.10.2011 προέβη στην αγορά 5.303 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 35.678,17 ευρώ
 6. Στις 18.10.2011 προέβη στην πώληση 9.049 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 61.542,04 ευρώ
 7. Στις 18.10.2011 προέβη στην αγορά 7.356 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 50.639,70 ευρώ
 8. Στις 18.10.2011 προέβη στην πώληση 7.356 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 50.231,38 ευρώ
 9. Στις 19.10.2011 προέβη στην αγορά 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 65.463,69 ευρώ
 10. Στις 19.10.2011 προέβη στην αγορά 5 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 3.265,00 ευρώ
 11. Στις 19.10.2011 προέβη στην πώληση 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 20.280,00 ευρώ
 12. Στις 19.10.2011 προέβη στην πώληση 36 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 23.911,00 ευρώ
 13. Στις 19.10.2011 προέβη στην αγορά 3.600 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 24.079,60 ευρώ
 14. Στις 19.10.2011 προέβη στην πώληση 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 3.270,00 ευρώ
 15. Στις 19.10.2011 προέβη στην αγορά 2.450 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 16.562,00 ευρώ
 16. Στις 19.10.2011 προέβη στην πώληση 2.450 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 16.640,48 ευρώ
 17. Στις 20.10.2011 προέβη στην αγορά 5.448 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 37.046,40 ευρώ
 18. Στις 20.10.2011 προέβη στην πώληση 6.448 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 43.268,94 ευρώ
 19. Στις 20.10.2011 προέβη στην αγορά 4.307 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 29.123,67 ευρώ
 20. Στις 20.10.2011 προέβη στην αγορά 5 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 3.315,00 ευρώ
 21. Στις 20.10.2011 προέβη στην πώληση 3.121 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 21.006,41 ευρώ
 22. Στις 20.10.2011 προέβη στην πώληση 24 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 16.235,00 ευρώ
 23. Στις 21.10.2011 προέβη στην αγορά 11.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 73.691,04 ευρώ
 24. Στις 21.10.2011 προέβη στην πώληση 34 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 29.760,00 ευρώ
 25. Στις 21.10.2011 προέβη στην αγορά 5.916 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 41.163,23 ευρώ
 26. Στις 21.10.2011 προέβη στην πώληση 1 Συμβολαίου Δικαιωμάτων Προαίρεσης πώλησης σε μετοχές StrikePrice7,20 της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 62,60 ευρώ
 27. Στις 21.10.2011 προέβη στην πώληση 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 35.114,00 ευρώ.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).