07/11/2011
Εκλογή μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος - Εκ νέου συγκρότηση σε Σώμα του Δ.Σ.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3340/2005 και της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στην 28η Συνεδρίασή του, αποφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή του Γρηγορίου Φελώνη του Βασιλείου, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους κας Χρυσής Χατζή, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μέλους, και την εκ νέου συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, ως ακολούθως:

 1. Ιωάννης Σπανουδάκης του Νικολάου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,
 2. Δημοσθένης Αρχοντίδης του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,
 3. Παναγιώτης Βρυώνης του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,
 4. Γεώργιος Γανωτής του Ιωάννη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,
 5. Αθανάσιος Ζυγούλης του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,
 6. Γεώργιος Κυριακός του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,
 7. Γεώργιος Ράλλης του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,
 8. Νικόλαος Σοφοκλέους του Σοφοκλέους, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,
 9. Αλέξιος Σωτηρόπουλος του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,
 10. Γρηγόριος Φελώνης του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,
 11. Ευθυμία Χαλάτση, του Χαραλάμπους, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.