07/11/2011
Την Πέμπτη η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Την προσεχή Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, συγκαλείται η έκτακτη Γενικη Συνέλευση των μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. προκειμένου να συζητήσει και να εγκρίνει, κατά βάση, τα εξής θέματα:

  1. Την συμφωνία με το Ελληνικό Δημόσιο για δεκαετή επέκταση (2020 – 2030) της από 15.12.2000 σύμβασης παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. οργάνωσης και διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών της.
  2. Την πρόταση του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση στην ΟΠΑΠ Α.Ε. άδειας εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των 35.000 παιγνιομηχανημάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 39 του Ν. 4002/2011.
  3. Την λήψη δανείου (ομολογιακού ή άλλης μορφής) μέχρι του ποσού των εξακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€600.000.000,00) και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία και έδρα της Eταιρείας (Λεωφόρος Κηφισού 62 - Περιστέρι - Αίθουσα Πολλαπλών Εκδηλώσεων, ισόγειο).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.