07/11/2011
Με συντριπτική πλειοψηφία εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση της ΟΠΑΠ Α.Ε. οι συμβάσεις με το Ελληνικό Δημόσιο

Με συμμετοχή του 70,36% των μετόχων πραγματοποιήθηκε σήμερα η έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΟΠΑΠ Α.Ε., η οποία ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία τις συμβάσεις με το Ελληνικό Δημόσιο για την επέκταση της σύμβασης του 2000, αλλά και την απόκτηση της άδειας για τα 35.000 VLTs, καθώς και τα άλλα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ειδικότερατα θέματα τα οποία τέθηκαν υπόψη των μετόχων ήσαν:

Θέμα 1ο: Έγκριση της συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο για δεκαετή επέκταση (2020 – 2030) της από 15.12.2000 σύμβασης παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. οργάνωσης και διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών της. Εγκρίθηκε από το 98,29% των συμμετεχόντων.

Θέμα 2ο: Έγκριση της πρότασης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση στην ΟΠΑΠ Α.Ε. άδειας εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των 35.000 παιγνιομηχανημάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 39 του Ν. 4002/2011. Εγκρίθηκε από το 98,05% των συμμετεχόντων .

Θέμα 3ο: Έγκριση λήψης δανείου (ομολογιακού ή άλλης μορφής) μέχρι του ποσού των εξακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€600.000.000,00) και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του. Εγκρίθηκε από το 98,05% των συμμετεχόντων.

Θέμα 4ο: Επικύρωση εκλογής του κου Αθανάσιου Ζυγούλη ως Mέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Mέλους κας Μαρίνας Μασσαρά. Εγκρίθηκε από το 98,56% των συμμετεχόντων.

Θέμα 5ο: Ορισμός της κας Ευθυμίας Χαλάτση ως Mέλος της Επιτροπής Ελέγχου.Εγκρίθηκε από το 99,10% των συμμετεχόντων.

Απευθυνόμενος προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ Α.Ε. Γιάννης Σπανουδάκης, μεταξύ άλλων:

Υπογράμμισε ότι η χρηματοδότηση της δεκαετούς επέκτασης του αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών και της απόκτησης της άδειας για τα VLTsθα γίνει από τα αποθεματικά της εταιρείας (σ.σ. σήμερα ξεπερνούν τα 600 εκατ. ευρώ), ομολογιακό δάνειο (σ.σ. μη μετατρέψιμο σε μετοχές) που θα συναφθεί με ελληνικές και ξένες τράπεζες, αλλά και μέρος του μερίσματος (σ.σ. δεν θα δοθεί προμέρισμα, ενώ το μέρισμα θα είναι μεν μικρότερο, αλλά θα παραμείνει διψήφιο, όπως χαρακτηριστικά είπε).

Ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας εξαιτίας αυτών των επενδύσεων.

Διευκρίνισε ότι για τον προσδιορισμό του εύλογου τιμήματος που συμφωνήθηκε και για τις δυο συμβάσεις αξιοποιήθηκαν οι υπηρεσίες οικονομικών συμβούλων (σ.σ. τράπεζες Lazard, Eurobank, AlphaBankκαι Πειραιώς), καθώς και τεχνικών και νομικών συμβούλων.

Επανέλαβε το ενδιαφέρον της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την απόκτηση της άδειας των Κρατικών Λαχείων και του «Ξυστό», διευκρινίζοντας ότι θα επιχειρηθεί αυτή να διεκδικηθεί αξιόπιστα μέσα από μια επιχειρηματική συμμαχία.

Εξάλλου, κάλεσε τους πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε. να προσέλθουν σε μια ανοικτή συζήτηση με τη Διοίκηση της εταιρείας για την αξιοποίηση των VLTs(σ.σ. στο δίκτυο της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως είναι γνωστό, θα λειτουργήσουν τα 16.500 από το σύνολο των 35.000 παιχνιδομηχανημάτων), σκεπτόμενοι πως θα αξιοποιηθεί καλύτερα και επωφελέστερα για τους ίδιους και την εταιρεία μια επένδυση ύψους 560 εκατ. ευρώ, η μεγαλύτερη, εδώ και χρόνια, που θα πραγματοποιηθεί στη χώρα.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση διευκρίνισε ότι δεν έχει ακόμη αποφασιστεί αν η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα αγοράσει τα VLTsή θα τα αποκτήσει για χρήση, κατόπιν συμφωνίας με τεχνολογικούς παρόχους. Η επιλογή θα γίνει με βάση το οικονομικό όφελος, αλλά και την δυνατότητα εγκατάστασης μέσα στο προβλεπόμενο από το νόμο 12μηνο διάστημα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.

Σημείωση:Φωτογραφίες έχουν αναρτηθεί στο siteτου ΑΠΕ για δωρεάν χρήση.
Ο πρόεδρος της ΟΠΑΠ Α.Ε κ .Ιωάννης Σπανουδάκης, η δικηγόρος κα Βαρβάρα Πανούση και το μέλος του Δ.Σ κ. Γεώργιος Γανωτής κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης