16/11/2011
ΠΡΟΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

ο 45ος διαγ/σμός ΠΡΟΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ της 15-17/11/11, θα κλείσει την ΤΡΙΤΗ 15/11/11.