18/11/2011
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ.ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)

Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG EquitiesΑ.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 15.11.2011 ότι:

  1. Στις 14.11.2011 προέβη στην αγορά 2.900 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 19.455,00 ευρώ
  2. Στις 14.11.2011 προέβη στην πώληση 16 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 10.740,00 ευρώ
  3. Στις 14.11.2011 προέβη στην πώληση 13.307 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 90.186,51 ευρώ
  4. Στις 14.11.2011 προέβη στην πώληση 73 Συμβολαίων Δανεισμού μετοχών μέσω RAτης ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 49.348,00 ευρώ
  5. Στις 14.11.2011 προέβη στην αγορά 21 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 14.186,00 ευρώ.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG EquitiesΑ.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG EquitiesΑ.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).