05/12/2011
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ.ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)

Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG EquitiesΑ.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 30.11.2011 ότι:

 1. Στις 29.11.2011 προέβη στην αγορά 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 12.565,96 ευρώ
 2. Στις 29.11.2011 προέβη στην πώληση 1.869 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 12.073,74 ευρώ
 3. Στις 29.11.2011 προέβη στην αγορά 1.830 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 11.568,80 ευρώ
 4. Στις 29.11.2011 προέβη στην πώληση 10.648 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 66.661,98 ευρώ

Επίσης στις 01.12.2011 μας ενημέρωσε αντίστοιχα ότι:

 1. Στις 30.11.2011 προέβη στην αγορά 2.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 15.737,00 ευρώ
 2. Στις 30.11.2011 προέβη στην αγορά 20 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 12.800,00 ευρώ
 3. Στις 30.11.2011 προέβη στην πώληση 8.666 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 55.323,50 ευρώ
 4. Στις 30.11.2011 προέβη στην πώληση 28 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 17.712,00 ευρώ
 5. Στις 30.11.2011 προέβη στην αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 6.420,00 ευρώ
 6. Στις 30.11.2011 προέβη στην πώληση 3.113 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 19.706,29 ευρώ
 7. Στις 30.11.2011 προέβη στην αγορά 7.894 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 50.370,71 ευρώ
 8. Στις 30.11.2011 προέβη στην πώληση 7.894 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 50.330,12 ευρώ.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG EquitiesΑ.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG EquitiesΑ.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).