04/01/2012
ΠΡΟΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Ολοκληρωμένη η νικήτρια στήλη καθώς και η διαλογή των δελτίων του 1ου Διαγωνισμού ΠΡΟΠΟ 14&7 ΤΕΤΑΡΤΗΣ 03-05/01/2012 θα ανακοινωθούν την ΠΕΜΠΤΗ 05/01/2012 και ώρα 9:00 περίπου.