09/06/2009
ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ

καθώς και η διαλογή των δελτίων του 24ου Διαγωνισμού ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ 6-8/06/2009 θα ανακοινωθούν την ΔΕΥΤΕΡΑ 08/06/2009 και ώρα περίπου 09:00, μετά τη διεξαγωγή και των υπολοίπων αγώνων.