28/03/2012
ΠΡΟΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι ο ο 12ος διαγ/σμός ΠΡΟΠΟ της 28-29/3/12, θα κλείσει την ΤΡΙΤΗ 27/3/12 και ώρα 21:15.